نور اهل بیت ...

حسین بن‏ على (ع) فرمودند: آیا شما را نسبت به ابتداى امر خلقت‏ آگاه سازم؟ اصحاب فرمودند: بلى یابن رسول اللّه آنگاه حضرت اینگونه ادامه دادند: خداوند متعال زمانیکه آدم را بیافرید اسماء و حقایق هر چیزى را به او فرا داد و سپس آنها را به فرشتگان نیز عرضه نمود و ارواح «محمد و على و فاطمه و حسن و حسین» را در پشت آدم قرار داد بطوریکه نور وجود آنها تمام آفاق و پرده‏ها و بهشت و کرسى و عرش را فرا گرفت آنگاه به فرشتگان فرمان داد تا در برابر عظمت آدم به سجده افتند خداوند آدم را اینگونه فضیلت بخشید چرا که او حامل انوار مقدسى بود که سراسر آسمانها را پوشانیده بود، فرشتگان همه سر تعظیم بر زمین سائیدند و ابلیس از تواضع و کرنش در برابر ما اهل‏ بیت‏ خوددارى ورزید.  در روایت على بن حسین (ع) آمده است: آدم آنگاه که به بالاترین نقطه عرش نظر افکند شبحهاى  ما را به صورت انوارى درخشنده مشاهده نمود پس خداوند به او فرمود: این ارواح برترین خلق من مى‏باشند بوسیله آنها عطا کرده و باز هم خواهم ستاند و بوسیله آنها مجازات نموده و پاداش خواهم داد. و تو اى آدم بدانها توسل جوى و هنگامیکه دچار مصیبتى گشتى آنها را نزد من شفیع گردان، به ذاتم سوگند که هیچ‏ حاجتمندى را بخاطر آنها ناامید نخواهم کرد و بدین جهت بود که آدم بعد از ارتکاب گناه خدا را بدانها خوانده و توبه‏اش پذیرفته شد.
جزائرى، نعمت الله بن عبد الله - عزیزى، یوسف، داستان پیامبران یا قصه‏هاى قرآن از آدم تا خاتم / ترجمه قصص الأنبیاء جزائرى، 1جلد، انتشارات هاد - تهران، چاپ: اول، 1380ش.

/ 0 نظر / 25 بازدید