یعنی فاطمه...

آفتاب عالم تجرید یعنی فاطمه

کهکشان در کهکشان خورشید یعنی فاطمه

جلوه ی آئینه های رحمت و ایثار و عشق

چشمه ی جوشنده ی توحید یعنی فاطمه

حاصل پیغمبری در بعثت پیغمبران

روح قدس عالم جاوید یعنی فاطمه

دختری پرورده در آغوش مهر انگیز وحی

زهره ای در دامن خورشید یعنی فاطمه

عصمت اللهی که تائید از حریم دامنش

یازده خورشید و دو ناهید یعنی فاطمه

آن گل خلقت گلاب دین که احمد بارها

از بهشت سینه اش گل چید یعنی فاطمه

گر شنیدی در تمام دخترانش مصطفی

دختری را دست می بوسید یعنی فاطمه

گر شنیدی از سپهر شرم و عفت زهره ای

در حریم مرتضی تایید یعنی فاطمه

مصطفی در کعبه و معراج و در غار حرا

هر کجا نور خدا را دید یعنی فاطمه

سر علام الغیوب از درک ما والاست لیک

اسم اعظم گر که می خواهید یعنی فاطمه

آسیا گردان گردون آنکه را با دست غیب

آسیای خانه می گردید یعنی فاطمه

سینه ی آدم ز نور علم الاسما شکفت

رازآن اسما که آدم دید یعنی فاطمه

خطبه خوان مسجد آن بانو که در راه علی

تیغ بهتان را سپر گردید یعنی فاطمه

خانه داری قهرمان کز اشک مظلومانه اش

کاخ ظلم غاصبین لرزید یعنی فاطمه

مادری والا که هم شام بلا هم کربلا

زیر گام زینبش لرزید یعنی فاطمه

روز محشر کز همه امید می باید برید

شیعیان را مایه ی امید یعنی فاطمه

آقای سید رضا موید

/ 0 نظر / 16 بازدید