می شویمت که آب شوم در عزای تو...

می شویمت که آب شوم در عزای تو/یا خویش را به خاک سپارم به جای تو

قسمت نبود نیت گهواره ساختن /تابوت شد تمامی چوبش برای تو

گر وا نمی شدند گره های این کفن/دق مرگ می شدم ز غم بچه های تو

خون جای آب می چکد از سنگ قبر تو /خون می چکد که زنده کند ماجرای تو

در بود و شعله بود و در افتاد روی تو/گم شد میان خده ی مردم صدای تو

زمزمه های ولایت74

دانلود گلبرگ کبود-علی فانی:دستی که بسته بود...

دانلود دوشنبه-آقای علی فانی(فاطمیه) :زیر باران دوشنبه بعد از ظهر...

/ 0 نظر / 22 بازدید